Program odborné konference

Záštitu nad odbornou konferencí převzala paní Dagmar Havlová

předsedkyně správní rady

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Registrace 8.00 – 8.45

Odborný program

Odborný garant: Mgr. Ilona Kopecká

Slavnostní zahájení 9.00 – 9.15

1. blok 9.15 – 10.30

 • I náhoda má své jméno Michal Sameš, KNL

 • Jedinečné srdce MUDr. Jiří Seiner, KNL

 • „Naděje v medicíně“ MUDr. Jan Mečl, KNL

 • setkání s radostí – vítězná práce PSK Olympiády Ludmila Šubrtová SZŠ Turnov

 • Můj život plný „ne“náhod Hana Málková Muži a ženy o.p.s.

Káva 10.30 – 10.50

2. blok 10.50 – 12.15

 • Když můžeme, pomůžeme Bc. Martina Křečková, GENNET Liberec

 • Místo radosti z miminka, smutek a pláč Michaela Havlíková, Úsměv mámy z.s.

 • Paliativní péče - kazuistika MUDr. Marie Gaňová, Hospic sv. Zdislavy

 • Změna přináší naději A.R.D. Mgr. Radek Jurnečka, Římskokatolická farnost arciděkanství Liberec

Oběd 12.15 – 12.45

3. blok 12.45 – 14.00

 • Ze života na urgentu, není ebrieta jako ebrietabrieta Monika Machová KNL

 • multidisciplinární přístup v reformě psychiatrické péče, role zdravotní sestry v komunitním týmu Bc. Lenka Schneiderová, Michaela Bělocká, Fokus Liberec

 • zooterapie v praxi Petra Konečná KNL

4. blok 14.00 – 14.30:

 • evaluace, autogramiáda, losování tomboly, slavnostní ukončení

Změna programu vyhrazena