Program odborné konference

Záštitu nad odbornou konferencí převzala paní Dagmar Havlová

předsedkyně správní rady

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Registrace 8.00 – 8.45   

Odborný program

Odborný garant: Mgr. Ilona Kopecká

Slavnostní zahájení 9.00 – 9.15

1. blok 9.15 – 10.30

Káva 10.30 – 10.50

2. blok 10.50 – 12.15

Oběd 12.15 – 12.45

3. blok 12.45 – 14.00

4. blok 14.00 – 14.30: 

Změna programu vyhrazena