Program odborné konference

Registrace 8.00 – 8.45

Odborný program

Odborný garant: Mgr. Ilona Kopecká

Slavnostní zahájení 9.00 – 9.15

1. blok 9.15 – 10.30

· Představení rané péče a sociálně aktivizačních služeb Mgr. Kateřina Kosová, Centrum LIRA, z.ú.

· Ing. Pavlína Klímová, Dětské centrum Liberec

· Pastorační péče o děti a dospívající v tíživé životní situaci PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th. D TUL,

· Můj velký sen - vítězná práce PSK OLympiády Klára Baginská, Liberecká zdrávka

· SENIOR A DÍTĚ MUDr. Alena Jiroudková, Geriatrická ambulance Liberec

Káva 10.30 – 10.50

2. blok 10.50 – 12.15

· Příběhy z dětství pohledem penologických pracovníků plk. Mgr. Jan Hladík, Vazební věznice Liberec, Vězeňská služba ČR

· Stigmatizace z pohledu pacienta, absolventská práce Hana Tuláčková Dis., SZŠ a VOŠ .zdr. v Liberci, vedoucí práce Mgr. Kateřina Sassmann

· Slovem pomáhám i ublížím – vítězná práce psk olympiády Anna Fuitová, Liberecká zdrávka

· ADHD pokaždé jinak Mgr. Blanka Stárková, KNL a.s.

Oběd 12.15 – 12.45

3. blok 12.45 – 14.00

· Ondra-tak trochu jiná kazuistika Hedvika Švejdová, KNL a.s.

· Můj život s těžce postiženým dítětem Jana Kovaříková, Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

4. blok 14.00 – 14.30: evaluace, autogramiáda, losování tomboly, slavnostní ukončení

Změna programu vyhrazena