Příspěvky z konference

Zde uveřejníme po uskutečnění akce vybrané příspěvky přednášejících.