Program konference

Registrace: 8.00 – 8.45

Odborný program

Odborný garant Mgr. Ilona Kopecká

Slavnostní zahájení (9.00 – 9.15)

1. blok 9.15 – 10.45

 • Mgr. Petra Hyšková, SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci – Historie a současnost vyššího odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

 • Mgr. Barbora Sojáková - SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci - Prevence rizikového chování na zdravotnické škole.

 • Mgr. Jana Stejskalová - SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci - Příprava peerů na prevenci zubního kazu u předškolních a školních dětí.

 • Mgr. Petr Němec - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec – Co na nás číhá ve virtuálním světě.

 • Mgr. Pavel Selinger – KNL – Rizikové chování u handicapovaných osob a osob o ně pečujících.

Káva

2. blok 11.00 – 13.00

 • Mgr. Vendula Eimannová, Mgr. Lenka Tešnarová – Středisko výchovné péče ČÁP – Práce s klienty ve středisku výchovné péče.

 • Mgr. Zuzana Paukertová – KNL – Plánované rodičovství.

 • Bc. Adéla Paulík Lichková – Advaita z.ú. - Prevence relapsu u závislých

Oběd

3. blok 13.45 – 15.00

 • MUDr. Miroslav Holub – Vařte s Mírou

 • Slavnostní ukončení, losování tomboly, evaluace.

O přestávkách je možno zakoupit:

 • knihy vydavatelství Grada publishing a.s. s konferenční slevou

 • novou kuchařku MUDr. Holuba s autorským podpisem

 • výrobky klientů organizace Advaita z.ú. Liberec