Program konference

Psychologie dětského věku

Mezinárodní odborná konference

10. října 2013 budova KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE

Motto akce: „Lidská pomoc v nouzi obohacuje nejen toho, kdo ji dostává, ale i toho, kdo ji poskytuje.“

Václav Havel

Program :

7.45 – 8.45 – registrace 8.45 - 9.00- slavnostní zahájení

9.00 – 11.10 – odborný program 11.10 – 11.40 - občerstvení

11.40 – 13.30 – odborný program 13.30 – 14.00 – občerstvení

14.00 – 15.00 – odborný program

Odborný program

  • Slavnostní zahájení (9.00 – 9.10)

  • Bc. Petra Plašková vrchní sestra dětské oddělení KNL – Psychosomatická problematika dětského věku (9.10 –9.30)

  • Mudr. Petr Kolátor klinika komplexní péče Liberec - Psychosomatická problematika dětského pacienta v kontextu rodinného systému (9.30 – 9:50)

 • Bc. Petr Hoffmann (Všeobecná sestra) Práce s dětmi s ADHD Dětská psychiatrie KNL(9.50- 10.10)

 • Mgr. Zuzana Paukertová vrchní sestra gynekologicko-porodnické oddělení KNL - Proč mají děti děti? (problematika nezletilých matek).(10.10-10.30)

 • Petra Ryganová 7. Polní nemocnice Hradec Králové – Ošetřovatelská péče o děti ve válečné zóně. (10.30-10.50)

 • MUDr. Filip Čechovský, Ing. Mgr. Tomáš Hendrych KNL „Dobrovolně po škole“ – edukace dětí z dětské psychiatrie (10.50 – 11.10)

 • Jana Jírů Dětské oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou – Problematika hospitalizace matek s dětmi.(11.10 – 11.30)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ přestávka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  • Bc. Jan Průšek TUL – Strategie volnočasových aktivit u dětí s handicapem. (12.20 – 12.40)

 • Bc.Agáta Pibilová FNKV/KPM - Problematika sociální integrace rozsáhle popálené pacientky (kasuistika).(12.40 – 13.00)

 • MUDr. Šárka Konečná Dětská psychiatrie KNL – Vliv počítače a internetu na zdraví dětí.(13.00 – 13.20)

 • Hedvika Švejdová – dětské oddělení KNL – Psychologická problematika ambulantní péče o děti do 15. let.(13.20 – 13.40)

 • Bc. Hedvika Černá – vrchní sestra Jedličkův ústav Liberec - Systemická transformační terapie na pískovišti (ošetřovatelská problematika dítěte s epidermolysis bullosa). (13.40 – 14.00)

 • Mgr. Jitka Havlová (Psycholog) Emočně nestabilní porucha osobnosti – práce s dítětem, kasuistika Dětská psychiatrie KNL (14.00 – 14.20)

 • Bc. Andrea Tvrdá (terapeut) Dětský autistický klient a canisterapie -ELVA help (14.20 – 14.45)

 • MUDr. Jana Všetičková Klinika komplexní péče Liberec – Komplexní přístup k prevenci dětských onemocnění (14. 45- 15.00)

· Vylosování výherců soutěže a slavnostní ukončení 15.00 – 15.15