Slovo ředitelky školy

Naše škola sídlí v Liberci Kostelní ulici v historické budově jejíž dostavba se datuje na 3. 10. 1812. Vzdělávání zdravotnických povolání zde bylo zahájeno v roce 1953. Takže příští školní rok 2012/2013 pro nás bude velmi významný a ve znamení oslav 200 let dostavby budovy školy a 60 let zahájení vzdělávání zdravotníků. Každoročně také pořádáme různé tematické konference pro odbornou veřejnost a v říjnu 2012 to bude již desátá konference. Když bychom shrnuli popsaná data, říjen 2012 pro nás bude velmi významný. Tuto významnou událost jsme podtrhli i váženou a významnou osobností naší kulturní scény paní Eliškou Balzerovou, která je patronkou oslav a bude přítomna na odborné konferenci.

A jak budou vlastně oslavy těchto významných výročí vypadat? Ve dnech 1. – 2. října 2012 budou probíhat DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro bývalé žáky a studenty školy spolu s jejich bývalými emeritními profesory, učiteli a řediteli. 3. 10. 2012 plánujeme setkání s významnými zástupci libereckého kraje a města Liberec a ve dnech 4. – 5. října 2012 proběhne odborná konference, kterou oslavy dovrší. Konference bude probíhat v další krásné historické budově a to v libereckém divadle F. X. Šaldy. Tématem konference bude komunikace a historický vývoj ošetřovatelského vzdělávání v naší republice.

Mgr.Jana Urbanová

ředitelka školy