Program odborné konference

Komunikace v ošetřovatelství v historickém i současném kontextu

Čtvrtek 4. 10. 2012

Časový harmonogram:

7:15 – 7:55 hod.

8:00 – 8:15

8:15 – 16:00

registrace

zahájení

odborné bloky

Odborné bloky:

1. Eliška Balzerová

Herecký pohled na zdravotně–lékařskou péči a komunikaci

(8:15 – 8:35 hod.)

2. Mgr. Radmila Antonová, Mgr.Milada Kochanová, Mgr. Iva Nováková - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Tak šel čas na naší škole

(8:40 – 9:00hod.)

3. Bc. Hedvika Černá – Jedličkův ústav Liberec

Historie Jedličkova ústavu

(9:00 – 9:20hod.)

4. Mgr. et Bc. Anna Vereščáková - ředitelka organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, p. o.

Jak to chodí ve Sluníčku

(9:20 – 9:40hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 1 - 4

(9:40 – 9:45hod.)

*****přestávka 20 minut*****

(možnost malého občerstvení)

5. Mgr. Roman Vránek – tlumočník znakové řeči

Komunikace s neslyšícím pacientem

(10:10 – 10:30hod.)

6. Mgr. Vendula Kolářová – Bílý kruh bezpečí Liberec, Krizové centrum RIAPS Praha

Komunikace v akutní krizi 4. 11.

(10:30 – 10:50hod.)

7. PhDr. Jitka Havlová – Dětská psychiatrie KNL a. s.

Poruchy komunikace u dětských pervazivních vývojových poruch

(10:50 – 11:10hod.)

8. MUDr. Vladislav Chvála – SKT Liberec

Komunikujme

(11:10 – 11:30 hod.)

9. Mgr. Eva Fridrichová – SZŠ a VOŠ zdr. Ústí nad Labem

Komunikace s nemocným po CMP

(11:30 – 11:50 hod.)

10. Mgr. Eva Rohanová – SZŠ a VOŠ zdr. Ústí nad Labem

Důstojnost nemocného člověka

(11:50 – 12:10 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 5 - 10

(12:10 – 12:20 hod.)

***PŘESTÁVKA NA OBĚD, OBČERSTVENÍ ***

(12:20 – 13:20 hod.)

11. Bc. Alena Kiriánová – KNL a.s., Spinální jednotka

Z nemocného pomáhající

(13:20 – 13:50 hod.)

12. Mgr. Wirthová Vlasta - Grada publishing s r. o.

Kniha jako výsledek komunikace

(13:50– 14:10 hod.)

13. Bc. Andrea Tvrdá - ELVA HELP o.s.

Vliv canisterapie na proces komunikace

(14:10 – 14:30 hod.)

14. Mgr. Radmila Pacltová - Rehabilitační oddělení KNL a.s.

Zdislava z Lemberka – historická osobnost ošetřovatelství

(14:30– 14:50 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 11 - 14

(14:50 – 15:00 hod.)

15. Mgr. Petra Hyšková - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Projekt mobility – stáže v Drážďanech aneb jak komunikují naši žáci a studenti v cizím jazyce

(15:00 – 15:20 hod.)

16. Mgr. Jana Urbanová, PhDr. Erika Krištofová - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec, UKF Nitra

Interakční proces – jako komunikační nástroj

(15:20 – 15:35 hod.)

17. SÁLOVÉ SESTRY

Jaké oblečky jsme nosily???

(15:35 – 15:55 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 15 - 17

(15:55 – 16:00 hod.)

ZÁVĚR PRVNÍHO DNE KONFERENCEV 16.00 HODIN

Pátek 5. 10. 2012

Časový harmonogram:

7:30 – 7:55 hod.

8:00 hod.

8:00 – cca 13:50 hod.

registrace

zahájení

odborné bloky

Odborné bloky:

1. Mgr. Michal Kopecký - odborný vyučující SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Pohled na historii psychologie na SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

(8:00 – 8:20 hod.)

2. Mgr. Ilona Kopecká - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Komunikace s umírajícími a pozůstalými

(8:20 – 8:40 hod.)

3. Mgr. Jolana Strnadová - Psychiatrické oddělení KNL a.s.

Úskalí komunikace v psychoterapii

(8:40 – 9:00 hod.)

4. Daniela Kadlecová

Specifikace komunikace se seniory s CMP

(9:00 – 9:20 hod.)

5. Věra Sláčalová - KNL a. s.

Jak šel čas na oddělení Domácí péče KNL a. s.

(9:20 – 9:40 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 1 - 5

(9:40 – 10:00 hod.)

*****přestávka 20 minut*****

(malé občerstvení)

6. Jana Plachá - KNL a.s.

Komunikace v kardiologii

(10:00 – 10:20 hod.)

7. Pavel Selinger - KNL a.s.

Komunikace s nemocným na spinální jednotce

(10:20 – 10:40hod.)

8. PhDr. Eva Šírová - FF UK Praha

Videotrénink jako nástroj pro zlepšení komunikace

(10:40 – 11:00 hod.)

9. Kateřina Bicanová - žákyně SZŠ Písek

Míša a Rýša – neverbální komunikace - práce z Ústředního kola Psychologické olympiády na téma Láska a přátelství

(11:00 – 11:20 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 6 - 9

(11:20 – 11:30 hod.)

***PŘESTÁVKA NA OBĚD, OBČERSTVENÍ ***

(11:30 – 12:00 hod.)

10. Halina Doležalová - KNL a.s.

Historie paliativní péče

(12:00 – 12:20 hod.)

11. Ing. Eva Kopasová

Motýlí masáže

(12:20– 12:40 hod.)

12. Mgr. Alena Dvořáčková - zástupce pedagogické sekce ČAS, SZŠ Pardubice

Profesní organizace sester včera a dnes

(12:40– 13:00 hod.)

13. Veronika Hudecová, Radomíra Čejpová -- KNL a.s.

Fatická porucha na lůžkové rehabilitaci

(13:00 – 13:20 hod.)

14. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, Csc.

Jak spolu komunikujeme

(13:20 – 13:50 hod.)

DISKUZE K TÉMATŮM 10 - 13

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ KONFERENCE

PO UKONČENÍ PROGRAMU VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KONFERENCE DLE ABECEDNÍHO POŘADÍ STEJNĚ JAKO PŘI REGISTRACI