10. Mezinárodní vzdělávací konference - Liberecké psychologické dny 2012

Mezinárodní vzdělávací konference - Liberecké psychologické dny, která bude probíhat pod patronací vážené paní Elišky Balzerové na téma:

Komunikace v ošetřovatelství v historickém i současném kontextu

se koná ve dnech 4. října 2012 (od 8. 00hodin do 16. 00hodin) a 5. října 2012 (od 8. 00hodin do 14. 00 hodin)

Místo konání: Divadlo F. X. Šaldy Liberec (mapa)

Pořádá: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace (mapa)

KONFERENCE JE AKREDITOVÁNA ČAS KK/1590/2012

Konferenční poplatek oproti jinde konaným akcím - naše dvoudenní za výhodných 600 Kč (členové ČAS po předložení průkazu 500 Kč)

PLATBA V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ.

NA POTVRZENÍ O ÚČASTI BUDETE MÍT PODEPSÁNY NEJEN GARANTKY ODBORNÉ KONFERENCE, ALE TAKÉ PATRONKU PANÍ ELIŠKU BALZEROVOU.

Vážení přátelé,

dovolte mi pár doprovodných slov k připravovaným oslavám a doprovodným akcím. Všechna data spojená s oslavami byla již zmíněna. Co však ještě možná nevíte je informace o vydání ojedinělé publikace, která je vydávána u příležitosti 200 let dostavby budovy školy v Kostelní ulici v Liberci a zároveň 60 let vzdělávání zdravotníků v ní. Publikace mapuje historický vývoj dostavby budovy, v níž momentálně sídlí naše Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec. Zároveň jsme pro účely vydání zpracovali vývoj ošetřovatelského povolání. Prameny pro komplexní pohled jsme objevili v dochovaných dokumentech školy, ale také v dokumentech Stavebního archivu Statutárního města Liberce a dokumentech Státního okresního archivu v Liberci. Publikace je dílem spolupráce našich pedagogů, žáků a studentů, kteří společně veškeré informace již od roku 2011 shromažďovali a zpracovávali do finální podoby. Také část ostatních zaměstnanců školy byla nápomocna a to zejména při zpracování seznamu absolventů a statistických údajů.

Samozřejmě také vrcholí i přípravy chystaných Dnů otevřených dveří pro bývalé absolventy školy, pedagogy a zaměstnance a pro všechny ty, kdo budou mít zájem si školu jen tak prohlédnout. Budou připraveny tématické expozice s dochovanými fotografiemi ze života na škole. Je chystaná i módní přehlídka od historických po současné uniformy, které připravují naše žákyně ve spolupráci s odbornými vyučujícími. Dále budou také k dispozici pamětní odznaky školy, raženy při příležitosti výročí. A závěrem oslav bude vrcholem (tradiční – již desáté Liberecké psychologické dny) naše chystaná konference se zajímavými hosty.

Dovolte mi v závěru tohoto krátkého sdělení, velmi poděkovat všem zaměstnancům školy, žákům a studentům, kteří se menší či větší měrou podíleli na částech připravovaných oslav a doprovodných akcích. Vzhledem k tomu, že i já jsem absolventkou vzdělávání na této škole, na které jsem později působila jako odborná vyučující a momentálně zastávám pozici ředitelky školy, jsem k ní vázána zvláštním poutem. O to více jsem ráda, že naše vzájemná spolupráce a zapálenost pro věc má po několika měsících náročné práce takovýto výsledek. Zároveň se toto „dílo“, jestli se dá naše počínání takto nazvat, stává naší společnou chloubou a pýchou. Nesmírně si vážím vynaloženého úsilí při přípravách, zpracovávání i finalizaci všech částí oslav a věřím, že i Vy nebudete šetřit slovy chvály, až se budete účastnit a budete mít možnost posoudit do jaké míry se nám oslavy vydařily.

Těším se na Vaši účast.

Mgr. Jana Urbanová