Program odborné konference

Komunikace v ošetřovatelství v historickém i současném kontextu

Čtvrtek 4. 10. 2012


Časový harmonogram:

  7:15 – 7:55 hod.  registrace 
  8:00 – 8:15  zahájení
  8:15 – 16:00  odborné bloky

Odborné bloky:

1. Eliška Balzerová

Herecký pohled na zdravotně–lékařskou péči a komunikaci

(8:15 – 8:35 hod.)


2. Mgr. Radmila Antonová, Mgr.Milada Kochanová, Mgr. Iva Nováková - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Tak šel čas na naší škole  

(8:40 – 9:00hod.)


3. Bc. Hedvika Černá – Jedličkův ústav Liberec  

Historie Jedličkova ústavu

(9:00 – 9:20hod.)


4. Mgr. et Bc. Anna Vereščáková  - ředitelka organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, p. o. 

Jak to chodí ve Sluníčku

 (9:20 – 9:40hod.)


DISKUZE K TÉMATŮM 1 - 4

(9:40 – 9:45hod.)

*****přestávka 20 minut*****

(možnost malého občerstvení)5. Mgr. Roman Vránek  – tlumočník znakové řeči

Komunikace s neslyšícím pacientem

(10:10 – 10:30hod.)6. Mgr. Vendula Kolářová  – Bílý kruh bezpečí Liberec, Krizové centrum RIAPS Praha  

Komunikace v akutní krizi 4. 11.

(10:30 – 10:50hod.)


7. PhDr. Jitka Havlová  – Dětská psychiatrie KNL a. s.

Poruchy komunikace u dětských pervazivních vývojových poruch

(10:50 – 11:10hod.)8. MUDr. Vladislav Chvála – SKT Liberec  

Komunikujme

(11:10 – 11:30 hod.)9. Mgr. Eva Fridrichová  – SZŠ a VOŠ zdr. Ústí nad Labem

Komunikace s nemocným po CMP

(11:30 – 11:50 hod.)10. Mgr. Eva Rohanová  – SZŠ a VOŠ zdr. Ústí nad Labem

Důstojnost nemocného člověka

(11:50 – 12:10 hod.)


DISKUZE K TÉMATŮM 5 - 10

(12:10 – 12:20 hod.)

***PŘESTÁVKA NA OBĚD, OBČERSTVENÍ ***

(12:20 – 13:20 hod.)11. Bc. Alena Kiriánová  – KNL a.s., Spinální jednotka 

Z nemocného pomáhající

(13:20 – 13:50 hod.)12. Mgr. Wirthová Vlasta -  Grada publishing s r. o.

Kniha jako výsledek komunikace

(13:50– 14:10 hod.)13. Bc. Andrea Tvrdá -  ELVA HELP o.s.

Vliv canisterapie na proces komunikace

(14:10 – 14:30 hod.)14. Mgr. Radmila Pacltová -  Rehabilitační oddělení KNL a.s.

Zdislava z Lemberka – historická osobnost ošetřovatelství

(14:30– 14:50 hod.)DISKUZE K TÉMATŮM 11 - 14

(14:50 – 15:00 hod.)15. Mgr. Petra Hyšková -  SZŠ a VOŠ zdr. Liberec  

Projekt mobility – stáže v Drážďanech aneb jak komunikují naši žáci a studenti v cizím jazyce

(15:00 – 15:20 hod.)16. Mgr. Jana Urbanová, PhDr. Erika Krištofová -  SZŠ a VOŠ zdr. Liberec, UKF Nitra

Interakční proces – jako komunikační nástroj

(15:20 – 15:35 hod.)17. SÁLOVÉ SESTRY

Jaké oblečky jsme nosily???

(15:35 – 15:55 hod.)DISKUZE K TÉMATŮM 15 - 17

(15:55 – 16:00 hod.)

ZÁVĚR PRVNÍHO DNE KONFERENCEV 16.00 HODIN


Pátek 5. 10. 2012

Časový harmonogram:

   7:30 – 7:55  hod.  registrace 
  8:00 hod.  zahájení
  8:00 – cca 13:50 hod.  odborné bloky

Odborné bloky:


1. Mgr. Michal Kopecký - odborný vyučující SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Pohled na historii psychologie na SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

 (8:00 – 8:20 hod.) 2. Mgr. Ilona Kopecká - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec

Komunikace s umírajícími a pozůstalými

(8:20 – 8:40 hod.) 3. Mgr. Jolana Strnadová - Psychiatrické oddělení KNL a.s.

Úskalí komunikace v psychoterapii 

(8:40 – 9:00 hod.) 4. Daniela Kadlecová 

Specifikace komunikace se seniory s CMP 

(9:00 – 9:20 hod.) 5. Věra Sláčalová - KNL a. s.

Jak šel čas na oddělení Domácí péče KNL a. s. 

(9:20 – 9:40 hod.) DISKUZE K TÉMATŮM 1 - 5 

(9:40 – 10:00 hod.) 

*****přestávka 20 minut***** 

(malé občerstvení) 6. Jana Plachá - KNL a.s.

Komunikace v kardiologii 

(10:00 – 10:20 hod.) 7. Pavel Selinger - KNL a.s.

Komunikace s nemocným na spinální jednotce 

(10:20 – 10:40hod.) 8. PhDr. Eva Šírová - FF UK Praha

Videotrénink jako nástroj pro zlepšení komunikace 

(10:40 – 11:00 hod.) 9. Kateřina Bicanová - žákyně SZŠ Písek

Míša a Rýša – neverbální komunikace - práce z Ústředního kola Psychologické olympiády na téma Láska a přátelství 

(11:00 – 11:20 hod.) DISKUZE K TÉMATŮM 6 - 9 

(11:20 – 11:30 hod.) 


***PŘESTÁVKA NA OBĚD, OBČERSTVENÍ *** 

(11:30 – 12:00 hod.) 10. Halina Doležalová - KNL a.s. 

Historie paliativní péče 

(12:00 – 12:20 hod.) 11. Ing. Eva Kopasová 

Motýlí masáže 

(12:20– 12:40 hod.) 12. Mgr. Alena Dvořáčková - zástupce pedagogické sekce ČAS, SZŠ Pardubice 

Profesní organizace sester včera a dnes 

(12:40– 13:00 hod.) 13. Veronika Hudecová, Radomíra Čejpová -- KNL a.s.

Fatická porucha na lůžkové rehabilitaci 

(13:00 – 13:20 hod.) 14. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, Csc. 

Jak spolu komunikujeme 

(13:20 – 13:50 hod.) DISKUZE K TÉMATŮM 10 - 13 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ KONFERENCE 

PO UKONČENÍ PROGRAMU VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KONFERENCE DLE ABECEDNÍHO POŘADÍ STEJNĚ JAKO PŘI REGISTRACI

Comments