Program konference

Registrace: 8.00 – 8.45 
     

Odborný program 

Odborný garant Mgr. Ilona Kopecká

Slavnostní zahájení (9.00 – 9.15)

1. blok   9.15 – 10.45
 • Mgr. Petra Hyšková, SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci – Historie a současnost vyššího odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠ zdr. Liberec
 • Mgr. Barbora Sojáková - SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci - Prevence rizikového chování na zdravotnické škole.
 • Mgr. Jana Stejskalová - SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci - Příprava peerů na prevenci zubního kazu u předškolních a školních dětí.
 • Mgr. Petr Němec - SZŠ a VOŠ zdr. Liberec – Co na nás číhá ve virtuálním světě.
 • Mgr. Pavel Selinger – KNL – Rizikové chování u handicapovaných osob a osob o ně pečujících.
Káva

2. blok  11.00 – 13.00
 • Mgr. Vendula Eimannová, Mgr. Lenka Tešnarová – Středisko výchovné péče ČÁP – Práce s klienty ve středisku výchovné péče.
 • Mgr. Zuzana Paukertová – KNL  – Plánované rodičovství.
 • Bc. Adéla Paulík Lichková – Advaita z.ú. - Prevence relapsu u závislých
Oběd

3. blok 13.45 – 15.00
 • MUDr. Miroslav Holub – Vařte s Mírou
 • Slavnostní ukončení, losování tomboly, evaluace.

O přestávkách je možno zakoupit:
 • knihy vydavatelství Grada publishing a.s. s konferenční slevou
 • novou kuchařku MUDr. Holuba s autorským podpisem
 • výrobky klientů organizace Advaita z.ú. Liberec